Plaatsbeschrijvingen

De plaatsbeschrijving is een omstandige opgave van een onroerend goed, eventueel aangevuld met foto's. Met een gedetailleerde beschrijving staat alles duidelijk op papier en worden alle mogelijke problemen vermeden. 

Het dossier bevat een gedetailleerde beschrijving van alle ruimten, gebruikte materialen, toestellen, slijtage, scheuren en barsten, aangevuld met een fotoreeks.

Plaatsbeschrijving bij aanvang huur

Sedert 2007 is het verplicht om bij verhuring voor hoofdverblijf om een geschreven huurovereenkomst op te stellen en om een plaatsbeschrijving op te stellen. Beide documenten moeten geregistreerd worden. Indien U niet voldoet aan deze regelgeving heeft de huurder alle rechten, met ander woorden hij of zij mag vertrekken zonder opzeg te geven en mag het achterlaten zoals hij of zij wil. De verhuurder heeft NIETS te vertellen. Daarom is het aangewezen om een DESKUNDIGE aan te stellen om een plaatsbeschrijving aanvang huur op te stellen. Wij maken U een gedetailleerde plaatsbeschrijving op zodat U bij einde huur voor geen verrassingen komt te staan.

Plaatsbeschrijving bij einde huur

Op het einde van een huurovereenkomst kan er een plaatsvergelijking opgesteld worden als de plaatsbeschrijving aanvang huur op een degelijke manier is opgesteld. Indien er verschillen zijn met de plaatsbeschrijving AANVANG HUUR kan er een schaderegeling getroffen worden tussen huurder en verhuurder.

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde der werken

Bij aanvang werken wordt er door ons een STAAT VAN BEVINDING opgesteld die door alle partijen wordt ondertekend. Bij het einde der werken wordt er dan gekeken of er eventuele gevolgschade is. Deze kan dan verrekend worden of rechtstreeks of via de verzekering van aannemer of opdrachtgever

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

 

Wat zoekt u?