De waarde van uw woning laten schatten voor erfenis / erfbelasting? Daarvoor helpen we u als erkende schatters-experten graag mee verder. Wij maken een schattingsverslag op dat aan de formele eisen en eisen op vlak van kwaliteit voldoet.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft op basis van een bepaalde score aan hoe energiezuinig een woning al dan niet is. Het certificaat dient steeds afgegeven te worden aan een kandidaat koper of huurder van jouw eigendom.

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke beschrijving van een onroerend goed. Het dossier beschrijft nauwkeurig alle ruimten, gebruikte materialen, toestellen, slijtage, scheuren en barsten, aangevuld met een foto's. Zo worden mogelijke problemen vermeden.

Voor een correcte schatting analyseren wij uw woning, leggen we alles op de weegschaal en informeren we u over de actuele waarde. Hierbij houden wij steeds rekening met de evolutie van de vastgoedmarkt en alle voor- en nadelen van het onroerend goed. 

Wat zoekt u?